Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Leren leren
  Bezoekers:
 • Construeren is ...

  Creëren door combineren

 • Wat is constructivisme?

  Leren is een actief proces van het kind. kinderen zijn geen lege vaten waar kennis in gestopt wordt. Kennis en inzichten worden geconstrueerd door de kinderen zelf.

  Kennis wordt verworven door deels te experimenteren.

   

  Niet de kennis van de docent is het startpunt maar de kennis van het kind.

   

  Kenmerken

  • Actief (zelf informatie verwerven en verwerken)
  • Construerend (koppelen aan eerdere kennis)
  • Cumulatief (gebruik maken van voorkennis en wat je eerder geleerd hebt)
  • Doelgericht (waarvoor heb je de kennis nodig en wat kun je ermee) Doelen kunnen zelf gesteld worden of extern aangedragen worden.
  • Betekenisvol (hoe meer je weet over een onderwerp hoe interessanter een nieuw onderwerp is)

   

  Lees meer ...

   

  Wat vraagt dit van de leeromgeving?

  • Leerrijke en uitdagende omgeving

   

  Didactiek

  • Ontdekkend leren
  • Leren in contexten

   

  Voor-en nadelen

  Lees de voor- en nadelen op Wikispaces leerpsychologen

   

  Beïnvoed door:

   

 • Sociaal Constructivisme

  Bij het sociaal constructivisme speelt de interactie met anderen een rol (het sociale aspect). Door de interactie met anderen leer je. Je spiegelt als het ware je kennis met anderen.

 • Jean Piaget (Neuchâtel, 1896 - 1980)

  Piaget (Zwitserland) ging ervanuit dat intelligentie biologisch bepaald was. De omgeving heeft daar geen invloed op. Galperin bewees daar later het tegendeel van.¹

   

  Vier stadia van ontwikkeling volgens Piaget

   

  1. Sensomotorische fase (0-2 jaar)

  • Een kind ontwikkelt zich door het gebruik van zintuigen.
  • Ontwikkeling van geheugen en motoriek
  • Het voorstellingsvermogen (dingen die niet waarneembaar zijn op dat moment) wordt ontwikkeld maar is nog niet aanwezig.

   

  2. Pre-operationele fase (2-6 jaar)

  • Koppeling concreet voorwerp aan een woord of symbool. Concrete denkhandelingen kunnen nog niet worden gedaan.
  • Ontwikkeling van spreken en fijne motoriek
  • Ontwikkeling van het ik

   

  3. Concreet operationele fase (6-11 jaar)

  • Kunnen vergelijken van lengte en hoeveelheid
  • Leren van ordenen, tellen
  • Vna concreet (waarneembare) naar abstract denken

   

  4. Formeel operationele fase (11 jaar en ouder)

  • Ontwikkeling van ruimtelijk denken
  • Ontwikkelen logisch denken
  • Conclusies trekken en verbanden leggen
  • Inzichten, een idee kan invloed hebben op het denken

   

  Invloed op het leren

  Lees meer op Wikispaces ...

   

  Bronnen

  ¹Wikispaces leerpsychologie | Galperin

   

   

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls