Leren leren
 
(Advertentie)

Kenmerken

  • Observeren en imiteren zijn belangrijke leerprocessen
  • Leren in groepen, leerwerkgemeenschappen
(Advertentie)

De naam 'cultuurhistorisch' heeft te maken met de ontwikkeling van het denken en de culturele geschiedenis van de mens¹. Met cultuur wordt de omgeving bedoeld.

 

 

Bron: Canon van het leren p. 628