Leren leren
 
(Advertentie)

De belangrijkste leerprocessen of -leeractiviteiten hebben betrekking op:

  • selecteren van informatie
  • opnemen van informatie
  • verwerken van informatie
  • integreren van informatie
  • vastleggen van informatie
  • gebruiken van informatie
  • betekenis geven aan informatie

 

Door te leren veranderen kennis, vaardigheden en houding.

 

Dixon, 1994

 

Bron:

Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-Jan Simons

Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden.

Wat is leren? | Kennisbasis lerarenopleiders
(Advertentie)