Leren leren
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De belangrijkste leerprocessen of -leeractiviteiten hebben betrekking op:

  • selecteren van informatie
  • opnemen van informatie
  • verwerken van informatie
  • integreren van informatie
  • vastleggen van informatie
  • gebruiken van informatie
  • betekenis geven aan informatie

 

Door te leren veranderen kennis, vaardigheden en houding.

 

Dixon, 1994

 

Bron:

Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-Jan Simons

Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Bedankt juf of meester cadeau
Leuke cadeautjes bij Bol.com.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)