Leren leren
 
(Advertentie)
Atlantis, methode voortgezet lezen
Kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
(Advertentie)

De belangrijkste leerprocessen of -leeractiviteiten hebben betrekking op:

  • selecteren van informatie
  • opnemen van informatie
  • verwerken van informatie
  • integreren van informatie
  • vastleggen van informatie
  • gebruiken van informatie
  • betekenis geven aan informatie

 

Door te leren veranderen kennis, vaardigheden en houding.

 

Dixon, 1994

 

Bron:

Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-Jan Simons

Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden.

(Advertentie)
(Advertentie)
Een sociaal veilige groep in 2020? Kwink!
Al meer dan 800 scholen werken met Kwink. Gratis proefabonnement!
(Advertentie)
Atlantis, methode voortgezet lezen
Kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
(Advertentie)