Leren leren
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl. Ook voor thuis!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Latijn: cognoscere = weten of kennen

 

Denkvermogen

Kenmerken

  • Uitgaan van een vast kennisdomein
  • Deze kennisstructuur wordt overgedragen door iemand die kennis van zaken heeft (leerkracht of expert)
  • De leerstof wordt in kleine stukjes verdeeld.
  • Er wordt rekening gehouden met hoe kennis wordt verwerkt in de hersens.
  • Redenen

 

Didactiek

Leren van feiten door zelfstudie

 

Voor-en nadelen

Lees de voor- en nadelen op Wikispaces leerpsychologen

 

Cognitie en sociale cognitie

Verschilen en overeenkomsten tussen bovenstaande stromingen tussen Piaget en Vygotsky kunt op de onderstaande site lezen.

 

Leerpsychologen Wikispaces

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bij cognitivisme wordt alleen uitgegaan van het denkvermogen, niet van de andere functies.

 

Cognitieve functies: denkvermogen

Conatieve functies: willen en handelen

Affectieve functies: gevoelens

 

Bron: Psycoloog direct

(Advertentie voor leraar of ouder)