Leren leren
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl. Ook voor thuis!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Leren is een actief proces van het kind. kinderen zijn geen lege vaten waar kennis in gestopt wordt. Kennis en inzichten worden geconstrueerd door de kinderen zelf.

Kennis wordt verworven door deels te experimenteren.

 

Niet de kennis van de docent is het startpunt maar de kennis van het kind.

 

Kenmerken

 • Actief (zelf informatie verwerven en verwerken)
 • Construerend (koppelen aan eerdere kennis)
 • Cumulatief (gebruik maken van voorkennis en wat je eerder geleerd hebt)
 • Doelgericht (waarvoor heb je de kennis nodig en wat kun je ermee) Doelen kunnen zelf gesteld worden of extern aangedragen worden.
 • Betekenisvol (hoe meer je weet over een onderwerp hoe interessanter een nieuw onderwerp is)

 

Lees meer ...

 

Wat vraagt dit van de leeromgeving?

 • Leerrijke en uitdagende omgeving

 

Didactiek

 • Ontdekkend leren
 • Leren in contexten

 

Voor-en nadelen

Lees de voor- en nadelen op Wikispaces leerpsychologen

 

Beïnvoed door:

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Bij het sociaal constructivisme speelt de interactie met anderen een rol (het sociale aspect). Door de interactie met anderen leer je. Je spiegelt als het ware je kennis met anderen.

Piaget (Zwitserland) ging ervanuit dat intelligentie biologisch bepaald was. De omgeving heeft daar geen invloed op. Galperin bewees daar later het tegendeel van.¹

 

Vier stadia van ontwikkeling volgens Piaget

 

1. Sensomotorische fase (0-2 jaar)

 • Een kind ontwikkelt zich door het gebruik van zintuigen.
 • Ontwikkeling van geheugen en motoriek
 • Het voorstellingsvermogen (dingen die niet waarneembaar zijn op dat moment) wordt ontwikkeld maar is nog niet aanwezig.

 

2. Pre-operationele fase (2-6 jaar)

 • Koppeling concreet voorwerp aan een woord of symbool. Concrete denkhandelingen kunnen nog niet worden gedaan.
 • Ontwikkeling van spreken en fijne motoriek
 • Ontwikkeling van het ik

 

3. Concreet operationele fase (6-11 jaar)

 • Kunnen vergelijken van lengte en hoeveelheid
 • Leren van ordenen, tellen
 • Vna concreet (waarneembare) naar abstract denken

 

4. Formeel operationele fase (11 jaar en ouder)

 • Ontwikkeling van ruimtelijk denken
 • Ontwikkelen logisch denken
 • Conclusies trekken en verbanden leggen
 • Inzichten, een idee kan invloed hebben op het denken

 

Invloed op het leren

Lees meer op Wikispaces ...

 

Bronnen

¹Wikispaces leerpsychologie | Galperin

 

 

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl. Ook voor thuis!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Piaget komt bij beide stromingen naar voren.

Piaget geeft aan dat kennis in kleine stapjes wordt aangeleerd. Deze ontwikkeling verloopt wel via een vast stramien.

Daarnaast houdt hij ook rekening met de processen in de hersenen.

 

Lees meer ...