Leren leren
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl. Ook voor thuis!
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Yurls pagina is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachten in opleiding, opleiders en mensen die geïnteresseerd zijn in leren.

 

Navigatie

1. Via de Home-pagina (selectie van pagina's)

2. Via de links in het bovenmenu

In de eerste kolom komen voornamelijk de theorieën voor waarop het merendeel van het onderwijs gericht is.

 

1. Behaviorisme

2. Constructivisme

3. Cognitivisme

4. Cultuurhistorisch

5. Sociaalcultureel

6. Traditioneel vernieuwingsonderwijs

7. Nieuwe leren

8. 21st century skills

 

Tot slot komen de basiscompetenties van de leerkrachten naar voren.

 

 

In de tweede kolom komt de werking van de hersens aan bod.

Erg interessant is het boek van Dick Swaab ' Wij zijn ons brein.

 

Enkele onderwerpen:

1. De werking van onze hersens

2. De werking van ons geheugen

3. Enkele geheugentesten.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

In de derde kolom komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met leerstijlen en o.a. de werkhouding.

 

1. Leerstijl van Kolb

2. Leren leren

3. Vragen stellen (Bloom)

4. Effectief leren

5. Werkhouding

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De theorie van Howard Gardner wordt steeds meer toegepast in het onderwijs.

 

1. Wat is MI?

2. Welke intelligenties zijn er?

3. MI-testen

4. MI en ICT

5. MI publicaties

 

In het onderwijs hebben we niet alleen te maken met het 'gemiddelde' kind. Op basis van de theorieën is dit ook niet mogelijk.

 

De volgende onderdelen komen aan bod:

1. Meerbegaafde kinderen

2. Faalangst

3. Concentratie en motivatie

4. Autisme

5. Beelddenken

6. Dyslexie

 

In ons huidige onderwijs wordt er veel getoetst. Een speciale pagina over Citotoetsen en schooladvies.

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)